Kerneområder

Økonomi & Rekruttering Aps er baseret på erfaringer på 4 kerneområder, som virksomhedens ejer Jan Holm personligt har opbygget i løbet af mere end 25 år. Kerneområderne er følgende: Økonomichef assistance, controller- og analyseopgaver, bestyrelsesarbejde og rekruttering af professionelle bestyrelsesmedlemmer

Som kunde hos Økonomi & Rekruttering Aps vil du derfor altid opleve én og kun én kontaktperson. Jan Holm udfører alle opgaverne selv og virksomheden har ikke ansatte medarbejdere.  Det betyder, at det sikres at alle opgaver uden undtagelse udføres på et ensartet højt kvalitets- og kompetenceniveau. Hver gang.

Alle opgaver udføres baseret på nogle vigtige kerneværdier, som afspejler alt hvad vi gør:

  • Klar, tydelig, ærlig og afstemt kommunikation.
  • Streng fortrolighed i alle forhold.
  • Faglighed og objektivitet i alle henseender.
  • Overholdelse af tidsfrister.
  • Fast-pris abonnement på økonomistøtte.
business_man_pencil

Fast-pris Abonnement på Økonomistøtte

Med et fastpris abonnement på økonomi støtte får du muligheden for at trække på vores økonomi ekspertise i gennemsnitligt det antal timer om måneden din virksomhed har brug for. Det kalder vi fleksibel økonomiassistance på en helt ny måde. Du sparer typisk 30%-35% i forhold til vore sædvanlige timepriser ved at tegne et fast månedsabonnement.

Et eksempel på konkrete opgaver, som vi kan assistere med er budgetter, estimater, likviditetsvurderinger, kvalitetssikring af månedsregnskab samt udarbejdelse af en overskuelig og kvalitetssikret økonomi rapportering til bank & bestyrelse.

Vi reserverer kapaciteten, og vi booker de ønskede besøgsdatoer i kalenderen i op til 12 måneder frem, således at du får økonomi assistance nøjagtigt, når virksomheden har brug for det.

Månedsfaktura fremsendes hver måned på fast aftalt pris.

Ikke forbrugte timer eller merforbrug af timer kan overføres indenfor det enkelte kvartal i kalenderåret. Da timerne er forhåndsbooket sætter vi tiden af til at yde assistancen og vi har derfor tiden til at servicere din virksomhed efter behov. Derfor er abonnementsprisen pr. måned minimumsbeløbet vi fakturerer; – evt. overskydende forbrug af timer vil blive faktureret til aftalt timesats.

Økonomichef Assistance

Vores økonomichef assistance er målrettet den mindre eller mellemstore virksomhed, som kan se den store værdi i at have tilknyttet en erfaren økonomichef, som kan træde ind med løsningen af tunge hands-on økonomi- og strategiopgaver og indtræde i kommunikationen med eksempelvis finansielle partnere og bestyrelsen. Nøjagtigt, som hvis økonomichefen var ansat på fuld tid.

Den eneste forskel er at økonomichefens assistance afregnes efter forbrugt tid. Det betyder, at du kan have en erfaren økonomichef tilknyttet virksomheden, som kan styrke organisationen og udfylde posten som økonomichef i organisationsplanen og i forhold til eksterne parter og udøve distanceledelse, – blot på meget mere fleksible vilkår end ved en fastansættelse. Du kan skrue op eller ned på omfanget af assistance som du ønsker det og omkostningen til økonomichefen er en omkostning, som er fuldstændig variabel.  Der kan naturligvis også indgås mere faste aftaler om at økonomichefen arbejder på virksomhedens adresse et fast antal dage om måneden.

Vores typiske kunder har en super dygtig bogholder, men mangler assistance til de tungeste økonomiopgaver. Det kan eksempelvis være et ekstra blik på regnskabsmaterialet for at sikre at månedsregnskabet er retvisende og at bogføringen er retvisende og korrekt. Eller det kan være assistance til at udarbejde månedsrapporten til bestyrelse og bank. Eller det kan være hands- on assistance til at udarbejde budgetter, estimater eller likviditetsbudgetter.

økonomichef
bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde

Jan Holm har massiv erfaring med at arbejde aktivt som værdiskabende bestyrelsesmedlem.

Styrkerne, som Jan har er at træde ind som bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem, typisk i virksomheder, hvor der er et behov for at tilføre stærke kompetencer som bestyrelsesformand eller hvor tung økonomisk viden og erfaring med økonomistyring samt likviditetsbudgettering i kombination med strategiarbejde er væsentligt.

Rekruttering af Professionelle Bestyrelsesmedlemmer

I samarbejde med netværket for professionelle bestyrelsesmedlemmer ASNET Board har Jan Holm siden 2012 i samarbejde med konkrete ASNET Board kunder gennemført over 125 rekrutteringer af professionelle bestyrelsesmedlemmer. Udgangspunktet for rekrutteringen er altid udarbejdelsen af en detaljeret kompetenceprofil, som beskriver erfaringskravene og kravene til uddannelsesmæssig baggrund og tidligere erhvervserfaring, som det nye bestyrelsesmedlem skal være i besiddelse af. Hertil kommer kravene til de mere personlige værdier og kompetencer. Der henvises til afsnittet ”kundeudtalelser”. Her kan du læse en række artikler fra ASNET Board kundeoplevelser relateret til rekrutteringsprocessen.

Controller- og Analyse Opgaver

Vi assisterer tillige med alle typer af controller- og analyse opgaver. Herunder analyse af udviklingen i nøgletal samt analyse af omkostninger & omkostningsstruktur. Vi har stærke kompetencer i udarbejdelse af plan for effektiviseringer og omkostningsbesparelser og med hands-on støtte til vore kunder ved gennemførelse af planen.