Virksomheden

Kvalificeret hjælp til din virksomhed

“Vi tager ansvaret og løser dine opgaver inden for økonomistyring, projektledelse og implementering – hurtigt og effektivt”

ØKONOMI & REKRUTTERING er en virksomhed, der hjælper små og mellemstore virksomheder med økonomi, organisation og administration samt en række ledelsesopgaver.
Det kan ske ad hoc ved presserende opgaver, på projekt- og interim basis eller i et løbende samarbejde.

Vi træder til fra ledelsesniveau og nedefter alt efter behov. I enhver situation møder vi med solid teoretisk fundering, en masse praktisk erfaring og indlevelse.

Vi har følgende kerneværdier, som vi efterlever på jordnær jysk facon:

 •  ansvarlighed
 •  ærlighed
 •  troværdighed
 •  samarbejdsevner

Med godt humør. Hurtigt og effektivt.

Altid med fokus på godt købmandskab og på forbedring af indtjeningsevnen.

Vi kender hverdagens udfordringer
Hos ØKONOMI & REKRUTTERING kender vi den travle hverdag ude i virksomhederne, hvor det kan knibe med tid og andre ressourcer.
Her er vi klar til at hjælpe med stort set alt i ledelse, økonomi, regnskab, organisation og administration.

Vi undgår bevidst ”konsulent-snak”, og kommunikerer istedet i øjenhøjde, så vi kan sikre en god og ligeværdig dialog om din virksomheds økonomi samt udviklingsområderne og sammen tage fat i udfordringerne netop dér, hvor behovet er.

Det, tror vi, skaber den største værdi for din virksomhed.

Kvalificeret hjælp
Vi kan hjælpe med en masse, f.eks. :

 •  outsourcing af økonomifunktionen
 •  ”lej en økonomichef”, ”lej en administrationschef” på timebasis
 •  et generelt økonomisk, organisatorisk eller administrativt ”serviceeftersyn”
 •  specifikke økonomiske, organisatoriske eller administrative analyser samt beslutningsgrundlag
 •  sparring og rådgivning inden for økonomi, organisation og administration
 •  sparringspartner ved overvejelser om kapitaltilførsel, generationsskifte m.v.
 •  rekonstruktion, turn around, ”plan B”
 •  møder med bankforbindelse og finansielle partnere
 •  etablering af fast procedure for månedsrapportering
 •  støtte til udarbejdelse af månedsregnskab
 •  assistance til rekruttering af professionelle bestyrelsesmedlemmer
 •  implementering af forandringer

Vi træder ind, når der skal indkøbes og implementeres nye IT-/økonomisystemer. Her tager vi projektlederrollen fra behovsanalyse over koncept, forhandling af kontrakt med leverandør, tidsplan, koordination mellem eksterne konsulenter og interne medarbejdere frem til implementering.

Vi kan også hjælpe en virksomhed med at tilrette eller omstrukturere økonomifunktionen fra de overordnede principper til den praktiske gennemførelse, herunder organisering, regnskabsinstruks, håndtering af fakturaer, udarbejdelse af månedsregnskab, budget, likviditetsoverblik og meget mere.

Vi hjælper med interim ledelsesopgaver og vi har tætte samarbejdsrelationer og samarbejdspartnere hvis der skulle være behov for et nyt professionelt bestyrelsesmedlem i din virksomhed.

Men vi kan meget mere, bare spørg os!