Kategorier
ASNET Case

SolutionWeb fandt tryghed i ASNETs rekrutteringsforløb

Douwe Hoekstra, Founding Partner, SolutionWeb

Da SolutionWeb besluttede, at det var tid til at gøre forretningen større, måtte de erkende, at kompetencerne til at løfte den opgave, ikke var tilstrækkelige. Derfor traf de beslutningen om at få hjælp fra en ekstern bestyrelsesformand. En beslutning, de har været trygge ved og glade for.

I denne artikel kan du møde Douwe Hoekstra, der fortæller om den proces han og SolutionWeb har været igennem for at ansætte deres nye bestyrelsesformand.

Tid til at vokse

Vi skal tilbage til 1997 for at finde SolutionWebs rødder. Her startede Douwe og hans to partnere et firma, der udviklede hjemmesider. Siden da er der sket en del. I 2010 tog Douwe og den ene partner et nyt skridt og grundlagde virksomheden SolutionWeb, der siden da har beskæftiget sig med apps, digitalisering af mobile medarbejdere, tracking og integrationskodning gennem abonnementsløsninger til B2B-segmentet – med særligt fokus på transport- og logistikvirksomheder. Nu er der gået 10 år, og det er tid til at vokse yderligere.

”Vi har været i gang længe og har haft en fin forretning med de kunder og abonnementer, vi nu har haft. Men forrige år besluttede vi, at det var tid til mere. Vi var allerede i gang med at stifte et selskab i Holland, og nu ville vi gerne vokse yderligere inden for visse rammer,” fortæller Douwe om baggrunden for at kigge mod en bestyrelse.

SoultionWeb har ikke tidligere haft en bestyrelse, men med ønsket om at vokse kom også erkendelsen af et behov for yderligere struktur, erfaring og kompetencer.

”Vi indså, at selvom vi er rigtig gode til at snakke med vores kunder og levere gode løsninger til dem, så mangler vi noget erfaring inden for forretningsudvikling. Vi har altid været meget eksekverende i vores forretning, men på det strategiske plan har vi følt lidt et tomrum,” siger Douwe.

Jagten på en ekstern bestyrelsesformand

SolutionWeb besluttede at forme en bestyrelse bestående af de to partnere og en ekstern bestyrelsesformand. Og hermed gik jagten ind.

”Jeg gik i gang med at researche, og på en eller anden måde kom jeg i dialog med ASNET, der viste sig at være en oplagt løsning for os. Jeg blev taget imod af Jan Holm, der forklarede os meget præcist, hvilke muligheder, vi havde: Vi kunne enten klare det selv ved at søge i deres database; eller vi kunne få deres assistance til at finde kandidater og udvælge bestyrelsesformanden. Vi valgte sidstnævnte, da vi ikke havde nogen erfaring i at ansætte bestyrelsesmedlemmer. Det kostede selvfølgelig lidt penge, men vi så det som en god investering at blive holdt i hånden af en med erfaring gennem forløbet,” fortæller Douwe.

Det kan være en stor mundfuld at skulle finde en bestyrelsesformand, man er tryg ved at lukke ind i sin virksomhed. For at gøre forløbet så overskueligt som muligt, tilbyder ASNET et struktureret forløb, der sætter en kurs, virksomheden kan følge.

”Det første ASNET gjorde, var at udforme et stillingsopslag for den profil, vi søgte. På den baggrund fik vi række relevante kandidater til samtale. Både til samtalerne og i udvælgelsen deltog Jan Holm sammen med os, hvilket virkelig styrkede dialogen. Han evnede at stille lige præcis de spørgsmål, der var vigtige for vores virksomhed, og det skabte stor tryghed i processen,” siger Douwe.

Sådan forsvinder tvivlen

For mange virksomheder kan det virke skræmmende at lukke udefra komne personer ind i virksomheden. Men for SolutionWeb var der ingen tvivl.

”Vi var og er ikke i tvivl om, at en bestyrelse kan skabe værdi for os. Vi tror på, at det er den her vej vi skal for at udvikle os, for når vi selv skal stå for det hele, sker der ikke nok. Der går dagligdag i den. Og så har forløbet hos ASNET på en eller anden måde gjort beslutningen og processen nemmere og mere tryg. Det har gjort os klar til den omstilling, og vi har ingen forbehold ved at lukke vores nye formand ind i virksomheden,” fortæller Douwe.

Og det er netop den indstilling, man bør have, når man kigger mod etableringen af en bestyrelse, mener Jan Holm, der er Rekrutteringschef i ASNET:

”Når man træffer sådan en beslutning, er det vigtigt at vide, hvad man går ind til. Det tunge læs ligger i forarbejdet, hvor man skal gøre sig det klart, hvad man vil have ud af sin bestyrelse, og hvilken kompetenceprofil hvert enkelt medlem skal have. Det er med til at skabe tryghed, klarhed og fremsyn.”

Kompetenceprofilen skal være på plads

Når der skal ansættes et nyt bestyrelsesmedlem – uanset om det er det første eller det tiende – er det vigtigt at udarbejde en kompetenceprofil. Kompetenceprofilen afdækker nemlig, hvilke kompetencer og egenskaber, man lægger vægt på og har brug for i virksomheden, og det gør rekrutteringsprocessen meget nemmere.

”Da vi hjalp Jan med at udforme stillingsopslaget, gjorde vi det klart både for ham og os selv, hvad vi lagde vægt på. Det var bl.a. branchekendskab ift. IT, abonnementsløsninger og B2B og en solid værktøjskasse. Vi ønskede en person med erfaring, som ved, hvordan man tackler forskellige situationer og formår at sætte system i bestyrelsesarbejdet. Derudover lagde vi stor vægt på kemien,” siger Douwe, der er yderst tilfreds med både processen og den bestyrelsesformand, de har valgt.

Skal ASNET også hjælpe dig med at udvikle kompetenceprofilen og skabe tryghed i din bestyrelsesrekruttering? Kontakt os her og hør mere om vores rekrutteringsproces.

Kategorier
ASNET Case

Weed Fighter | Eksterne bestyrelsesmedlemmer skal bistå enmandshæren i Weed Fighter

Jan Hugo Schmidt, der er direktør og daglig leder i virksomheden Weed Fighter, har for nyligt, sammen med bestyrelsen i moderselskabet, Fremtidens Miljø, ansat to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer i virksomheden. Den nye bestyrelse skal sikre, at Jan Hugo får den nødvendige sparring til at flytte Weed Fighter, der udvikler ukrudtsmaskiner, til næste niveau. Udover at være direktør er Jan Hugo nemlig også eneste ansatte i Weed Fighter, og derfor har han brug for professionel sparring.

Opgradering til professionel bestyrelse

Det er de færreste iværksættere, der tænker på at ansætte en bestyrelse i virksomhedens spæde år. Og når det første behov opstår, er det oftest i forbindelse med formaliteter og lovkrav. Derfor bliver den første bestyrelse i mange tilfælde til en bestyrelse, hvor familie og bekendte får lov til at udfylde pladserne om bestyrelsesbordet. Og det var også tilfældet i Weed Fighter indtil for ganske nyligt.

”Vi har indtil nu haft en bestyrelse, der bestod af bekendte, jeg selv har prikket på skulderen. Men nu er vi nået til et punkt, hvor vi har behov for en professionel bestyrelse bestående af folk med de rette forretningsmæssige kompetencer til at løfte virksomheden,” fortæller Jan Hugo.

Weed Fighter er, lige som mange andre iværksættervirksomheder, nået til et sted på rejsen, der kræver nogle nye forudsætninger for at kunne fortsætte sin udvikling.

”De mennesker, der sad i vores bestyrelse, havde simpelthen hverken tiden eller de forretningsmæssige kompetencer at lægge i bestyrelsesarbejdet, som virksomheden kræver i dag. Det er jo ikke gjort med et møde hver anden måned – vi er nødt til at arbejde hårdt med tingene. Og så har vi fået brug for nogle personer, der har indsigt i, hvordan virksomheder er skruet sammen, og hvordan investorer tænker,” forklarer Jan Hugo.

Rekrutteringen af to nye bestyrelsesmedlemmer

Med virksomhedens nye behov har den gennemgået et forløb, der har resulteret i, at hele to nye eksterne medlemmer er indtrådt i Weed Fighters bestyrelse, der udover de to nye også omfatter endnu et eksternt medlem, der kom til i foråret samt Jan Hugo. Et resultat han er meget tilfreds med:

Jeg synes, at vi har fået sammensat en bestyrelse, som komplementerer hinanden rigtig godt. Og i forhold til de kandidatemner, vi fik tilsendt, så må jeg sige, at vi stod i et luksusproblem; vi fik syv emner tilsendt, og de var faktisk alle sammen kvalificeret. Derfor endte vi til sidst med at vælge to i stedet for kun et, så vi nu har en ny bestyrelsesformand og et nyt menigt medlem,”fortæller Jan Hugo.

Hvad bør du overveje, når du ansætter eksterne bestyrelsesmedlemmer?

Hvis Jan Hugo skal give ét råd til andre, der skal ansætte nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, er det følgende:

”Få en ekstern til at hjælpe med rekrutteringen. Det her med at have en ekstern virksomhed, som selv lægger hånden på kogepladen og rådgiver os i forløbet, har været meget tiltalende.”

Herudover mener Jan Hugo, at der har været særligt to forudsætninger, der har haft afgørende betydning for, at han har fået de rette bestyrelsesmedlemmer at sparre om Weed Fighter med.

1. Kortlæg dine behov for sammensætningen af bestyrelsen 

Når du skal på jagt efter de rette eksterne medlemmer til din bestyrelse, er det vigtigt, at du har gjort dig nogle overvejelser om, hvilke konkrete kompetencer og erfaringer, de skal byde ind med.

Da Jan Hugo sidder som eneste ansatte i virksomheden, har han særligt brug for en sparringspartner til at vende små som store udfordringer med. Men derudover er der også nogle helt konkrete områder, han ønsker at få hjælp til fra sin nye bestyrelse:

”Jeg håber, at vi får løftet bestyrelsesarbejdet op på et professionelt niveau. Derudover håber jeg at få noget støtte til at lave gode samarbejdsaftaler med nogle relevante virksomheder. Og begge de ting vil forhåbentlig gøre det nemmere at tiltrække kapitel, fordi virksomheden nu bliver ledet mere professionelt.”

Læs mere om, hvordan du sammensætter en god bestyrelse her.

2. Vælg en overskuelig og struktureret rekrutteringsproces

Første skridt i processen er som sagt at kortlægge dine behov og kompetencekrav. Når dette er gjort, kan du starte en målrettet rekrutteringsproces. Her valgte Weed Fighter at få hjælp fra ASNET Board, da man dels havde brug for en struktureret proces, og samtidig var klar over, at man ikke nødvendigvis selv kunne finde de rette kompetencer.

”Det var vigtigt at finde nogle personer, som matchede virksomheden. Både i forhold til kompetencer og netværk. Vi har brug for nogen, der kan byde ind i forhold til samarbejdspartnere og investorer, og der betyder det netværk, man kommer med også meget. Og det kunne vi ikke selv finde,” fortæller Jan Hugo og fortsætter:

”Herudover var det en prioritet for mig at få processen kørt hjem, uden at vi skulle bruge for mange ressourcer på det. Vi havde et forløb i foråret, der krævede rigtig mange ressourcer, uden at der kom det nødvendige ud af det, så det skulle ikke gentages. Men dette forløb har været meget nemmere, end jeg havde forventet. Og hvis vi ikke fandt det, vi søgte, skulle vi jo ikke betale noget.”

Har du også brug for sparring?

Har du også brug for nogen at sparre med omkring din virksomhed, hjælper vi dig gerne med at finde de rette eksterne bestyrelsesmedlemmer. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit valg af bestyrelsesmedlemmer her.

Kategorier
ASNET Case

Sourzing A/S | Reference: En ekstern bestyrelsesformand skal hjælpe Sourzing A/S til næste niveau

Michael Hynkemejer, direktør, medejer og stifter af Sourzing A/S, fremhæver professionalismen ved det rekrutteringsforløb, virksomheden netop har gennemgået hos ASNET Board med henblik på at ansætte en ny ekstern bestyrelsesformand. Han mener, at alle virksomheder, der overvejer at ansætte et eksternt bestyrelsesmedlem, bør gå den professionelle vej.

”Jeg synes, det har været et rigtig godt og professionelt forløb, og vi har følt os i meget trygge hænder hos Jan og ASNET Board. Jeg kan klart anbefale andre, at man ikke rekrutterer i sin nærmeste omgangskreds – det tror jeg ikke, der kommer noget godt ud af. Jeg tror, at man skal gå professionelt til det, ligesom når man ansætter enhver anden medarbejder,” siger Michael Hynkemejer. Læs mere om ASNET Boards rekrutteringsforløb

Sourzing A/S, der startede som en iværksættervirksomhed i 2010, producerer skræddersyede emballageløsninger til forskellige brancher samt POS- og displayløsninger primært til ur- og smykkeindustrien. Gennem de sidste næsten 10 år har Sourzing oplevet en positiv udvikling med vækst i både medarbejdere og omsætning. Siden 2013 har virksomheden haft en professionel bestyrelse, der har været med dem på rejsen, men nu følte de fire ejere, at det var tid til at prøve noget nyt.

Tid til at ryste posen og finde en ny bestyrelsesformand 

I bestræbelsen på at fortsætte vækstrejsen besluttede Sourzing, at det var tid til at skifte ud i den eksisterende bestyrelse for, som Michael beskriver det, at ”ryste posen”.

”Jeg tror, at der nogle gange er brug for at ryste posen og få noget ny inspiration. Når man er iværksætter, som vi har været – det kan vi nok ikke kalde os længere – så skal man finde en måde at bibeholde den ånd og det tryk på kedlerne, vi har haft indtil nu. Så når vi går ind i den her modenhedsfase, tror jeg, at vi alle sammen har brug for nogen, der holder os til ilden, kommer med nye input og sørger for, at strategien stadig er den rigtige. Derfor tog vi kontakt til ASNET Board for at få hjælp til at finde de kræfter, der nu skal hjælpe os med at tage virksomheden til næste niveau,” forklarer Michael.

ASNET Boards rekrutteringschef, Jan Holm, har gennem en struktureret proces hjulpet Sourzing med at finde den helt rette eksterne bestyrelsesformand. I dag består bestyrelsen derfor af formand, Søren Kavin, ét andet eksternt medlem samt de fire ejere.

Eksterne medlemmer skaber diversitet og beslutningskraft i bestyrelsen

Sourzing har allerede fra en tidlig alder inkluderet eksterne medlemmer i bestyrelsen, da der var et ønske om at skabe noget diversitet og beslutningskraft i bestyrelseslokalet.

”Vi er fire ligeværdige ejere, der ikke nødvendigvis altid er enige om alting. Derfor inkluderede vi ret tidligt en ekstern bestyrelsesformand samt et eksternt medlem for at sikre, at der altid bliver taget hensyn til selskabet og ikke til vores særinteresser som ejerledere. Vi synes, det var og er vigtigt at sikre en professionalisme gennem hele virksomheden,” fortæller Michael.

I Sourzing har man valgt at have en positiv tilgang til det at inkludere eksterne folk i iværksætteriet – noget der for mange ejerledere kan være en smule skræmmende.

”Jeg tror, at mange sidder med en følelse af, at man kommer til at afgive magt over sin virksomhed, når man ansætter eksterne bestyrelsesmedlemmer. En følelse af, at man afgiver indflydelse og beslutningskraft. Men vi har valgt at se anderledes på det: Vores holdning har været, at det aldrig kan skade at få flere inputs. Derfor har vi hele tiden haft virksomhedens bedste for øje. Og så kan det godt være, at der en sjælden gang imellem er en eller to af os, der ikke er helt enige i beslutningen. Men for at sikre vores fremdrift, har vi brug for den modvægt og handlekraft, en ekstern bestyrelse kan give. For i min optik er stilstand det mest skræmmende,” understreger Michael.

Før du ansætter en ekstern bestyrelsesformand

For at skabe den nødvendige diversitet og kompetencesammensætning, havde de fire ejere allerede inden de tog kontakt til ASNET Board, gjort sig nogle vigtige overvejelser om deres nye bestyrelsesformand.

”Det er vigtigt at starte med at gøre sig nogle tanker omkring, hvad man har brug for, så man ikke bare ”forelsker” sig i en person, men man kigger på, hvilke kompetencer, man har behov for. Og så skal kemien selvfølgelig også være til stede, ligesom når man ansætter medarbejdere. Men først er man nødt til at kigge indad og finde ud af, hvad man har behov for og så gå professionelt til det. Det synes jeg, vi er sluppet heldigt af sted med i rekrutteringen af vores nye bestyrelsesformand,” fortæller Michael.

Læs også, hvad andre virksomheder siger om rekrutteringen af eksterne bestyrelsesmedlemmer her.

Om Sourzing A/S

  • Kontorer i Kolding (hovedkontor), Kina og Singapore
  • Medarbejdere: 26
  • Priser: 2* Gazelleprismodtager, nomineret til Entreprenuer of the Year
  • Bestyrelsesformand: Søren Kavin, ASNET Board medlem
Kategorier
ASNET Case

proVeo A/S | Har du modet til at inkludere en bestyrelse i dit iværksætteri?

Bestyrelsen kommer før resultaterne, ikke omvendt.

Det mener i hvert fald Johann Laux, Direktør i proVeo A/S, der allerede seks måneder efter proVeos opstart ansatte en ekstern bestyrelsesformand. Ifølge Johann er mange iværksættere lidt for gode til at udskyde eller negligere etableringen af en bestyrelse, og derfor går de måske glip af vigtige succeser i virksomheden.

”Når jeg er rundt og tale med iværksættere, bliver jeg tit mødt af svaret ”ja ja, når vi lige engang når til x, så kan det godt være, at vi skal kigge på en bestyrelse, men ikke lige nu”. De forstår ikke, at de skal vende den på hovedet og snarere indse, at de skal have en bestyrelse for at komme til x,” fortæller Johann.

Det kræver nosser at få en bestyrelse 

Når snakken falder på en professionel bestyrelse, ser Johann typisk to store udfordringer hos iværksættere og ejerledere:

”Den ene udfordring er selvfølgelig omkostningen, men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste handler om indflydelsen. Virksomhedsejerne vil have den der indflydelse og selvbestemmelse, og de er nok lidt bange for at blive ”afsløret” af en bestyrelse. De forstår ikke, at værdien netop ligger i at stå nøgen foran en bestyrelse og få at vide, hvad du ikke kan finde ud af, og hvad der skal gøres anderledes,” forklarer Johann.

For iværksættere og ejerledere bliver virksomheden ofte en del af deres identitet – deres hjertebarn. Og så er det naturligvis svært at stå til skue og ansvar og lukke andre ind for at høre deres kritik. Noget som Johann mener kræver et vist mod.

”Jeg tror, at iværksætterne er rigtig gode til at overbevise alt og alle om, at det går fantastisk, mens det i virkeligheden kun er dem selv, der ved, at helt så fantastisk går det ikke. Når du har en bestyrelse, bliver du virkelig stillet til ansvar, og så er det lidt sværere at skjule noget. Og det kræver altså lidt nosser,” siger Johann.

En bestyrelse kan give dig de kompetencer, du ikke selv besidder 

Da Johann startede sin virksomhed, proVeo, holdt han til på en iværksættergang i Silkeborg, hvor det bestemt ikke var alment at have en bestyrelse. Men efter en snak med Frank Lorenz, tidligere bestyrelsesformand i ASNET Board, var tanken om en professionel bestyrelse meget tiltalende for Johann.

”Jeg besluttede, at den her virksomhed skulle være i orden og være seriøs, og derfor syntes jeg, at en professionel bestyrelse gav mening i forhold til at give mig noget af det, jeg ikke havde. Så min ide var egentlig at få den her sparringspartner, som havde noget mere erfaring og havde prøvet det før, og som kunne hjælpe med at sætte en retning,” forklarer Johann.

Som iværksætter indså Johann, at han ikke havde den nødvendige erfaring, det krævede for at give virksomheden den nødvendige seriøsitet og retning. Han etablerede derfor allerede seks måneder efter virksomhedens start en bestyrelse, der skulle give ham den nødvendige sparring. Men sparring er ikke alt.

”Bestyrelsen blev jo ikke kun en sparringspartner, men jeg ønskede også nogen, der kunne holde mig i ørerne og udfordre mig. Og det må jeg sige, jeg er blevet,” siger Johann.

Det er noget for noget  

At blive holdt i ørerne lyder måske ikke lige tiltalende for alle iværksættere, når det i forvejen kan være en udfordring at lukke nogen ind og afgive for meget indflydelse. Derfor understreger Johann også, at bestyrelsen ikke må blive den der løftede pegefinger, der sidder på den anden side af bordet og udstikker ordrer og dårlig samvittighed.

”Det handler om at turde at stille hinanden til ansvar og kræve noget af hinanden. Jeg synes, det går begge veje, så det ikke kun er bestyrelsen, der stiller mig til ansvar, men de har rent faktisk også noget, de skal levere. Det skal man få italesat, så man som ejer også forlanger noget og husker, at bestyrelsen også skal levere,” påpeger Johann.

Bestyrelsen skal være et fleksibelt organ

Johann og proVeo har haft en ekstern bestyrelse i snart tre år, og i dag består bestyrelsen af ham selv og de to eksterne bestyrelsesmedlemmer, Allan Dam Nielsen og Jan Stig Andersen. Undervejs har der været justeringer i bestyrelsen, da Johann mener, at det er nødvendigt med fleksibilitet.

”Vi skilte os af med et af medlemmerne – ikke fordi vedkommende ikke gjorde det godt, men fordi der ikke var behov for de kompetencer længere. Og det er vigtigt, at man er så professionel i bestyrelsen, at man kan kigge på medlemmerne og ikke bare siger ”jamen de er jo gode, dem kan jeg godt lide”, men at man rent faktisk sikrer, at kompetencerne passer til virksomhedens behov og situation,” siger Johann.

Resultaterne kom sammen med bestyrelsen

I januar 2019 havde proVeo 3-års fødselsdag, og virksomheden har i dag lige over 20 ansatte og skal til at flytte kontor for anden gang grundet pladsmangel. De overvåger rundt regnet 4 milliarder kroner for deres kunder. Og ikke nok med det, i efteråret 2018 startede de også op i Sverige. Alt dette mener Johann også i stor grad skyldes hans beslutning om at få en bestyrelse ind så tidligt i processen.

”Jeg synes, at bestyrelsen har en stor del af æren for de resultater, vi har opnået. Det var aldrig gået lige så hurtigt, hvis jeg ikke havde haft de her erfarne folk siddende ved siden af. Og jeg tror helt sikkert, at min bestyrelse kun kommer til at blive vigtigere i fremtiden,”siger Johann.

Er du også interesseret i at få en ekstern bestyrelse, der kan hjælpe din virksomhed i den rigtige retning?

Kategorier
ASNET Case

Logimatic Solutions | En ekstern bestyrelsesformand giver nye vinkler og højner seriøsiteten omkring bestyrelsesmøderne

Logimatic Solutions har for nyligt ansat en ny ekstern bestyrelsesformand gennem ASNET Board. Virksomheden har gennem 20 år haft eksterne bestyrelsesmedlemmer tilknyttet med den primære forventning at få nogle nye vinkler på tingene.

”Vi forventer ikke nogen revolution eller et mirakel. Vi har primært bare en forventning om en 10-graders anden vinkel på tingene og en større seriøsitet på bestyrelsesmøderne.”

Sådan lyder det fra Lars Riisberg, direktør for Logimatic, idet han forklarer motivationen bag at have en ekstern bestyrelsesformand. Logimatic Solutions, der er en del af Logimatic Gruppen, er et driftsselskab med 40 ansatte, som laver software til vedligeholdssystemer. Virksomheden har eksisteret i 30 år, og i 20 af dem har de haft en professionel bestyrelse med eksterne medlemmer.

ekrutteringen af en ekstern bestyrelsesformand

Gennem tiden har Logimatic haft omkring 6 forskellige eksterne bestyrelsesformænd, men har i noget tid stået uden, hvilket var grunden til, at de henvendte sig til ASNET Board.

”Vi hørte om ASNET Board gennem en af mine bekendte og tænkte, at det var en god mulighed. Vi fik besøg af Jan Holm, der er rekrutteringsansvarlig og forklarede ham vores situation. Tidligere har vi fundet vores bestyrelsesformænd og medlemmer gennem vores netværk, hvilket har fungeret fint, men vi har ikke haft forskellige kandidater at sammenligne og vælge mellem. Men med ASNET Boards rekrutteringsproces fik vi 8 meget relevante kandidater. Og jeg synes, det var rigtig interessant at se alle de spændende personer, der havde interesse i at være bestyrelsesformand i vores lille virksomhed,” forklarer Lars Riisberg om processen for rekrutteringen.

Logimatic fik præsenteret 8 bestyrelseskandidater fra ASNET Board, der alle havde ansøgt med interesse i at besidde formandsposten. Ud af de 8, udvalgte Logimatic 4 kandidater, der skulle til samtale, og det endelige valg faldt på Peter Bager.

Gør det klart, hvad du søger

Når du indleder en søgning på en ny bestyrelsesformand – eller et medlem generelt – er det altid vigtigt at gøre sig det klart, hvilken profil, man ønsker, der skal træde ind i ens alle helligste.

”Vi har gjort os det mere klart, hvad det var, vi havde brug for. Det tror jeg ikke, vi tidligere har været så gode til at gøre så specifikt – vi ville ”bare” gerne have et eksternt medlem for at højne kvaliteten og seriøsiteten af bestyrelsesmøderne. Men med ASNET Boards procedure har vi været tvunget til at gøre os det mere klart, hvad det var for en profil, vi egentlig ledte efter,” fortæller Lars Riisberg.

Det er ikke en forkert motivation at ansætte en ekstern bestyrelsesformand, fordi man ønsker mere seriøsitet. Men skal man bringe en person en, der kan bringe sig selv mærkbart i spil, er det en klar anbefaling at overveje, hvilke kompetencer (både professionelle og personlige) vedkommende skal have.

”Vi forklarede Jan, at vi gerne vil ekspandere i udlandet, så vores nye medlem skulle være en, der har noget forstand på det område. Herudover syntes vi selv, at vi primært havde brug for hjælp omkring salg og markedsføring, så det skulle vedkommende også have forstand på. Og de områder synes jeg, vi har fået dækket fint ind med Peter,” siger Lars Riisberg.

Læs mere om, hvordan du afdækker dine bestyrelsesmedlemmers kompetenceprofil her.

Nye vinkler og seriøsitet er resultatet af en ekstern bestyrelsesformand

For Logimatic har et af de primære formål med at have en ekstern bestyrelsesformand altid været at skabe en højere seriøsitet omkring bestyrelsesbordet. Noget der måske ikke kommer af sig selv, hvis bestyrelsesmøderne udelukkende holdes af de personer, du omgås hver eneste dag.

”Jeg tror stadigvæk, at et vigtigt formål med den eksterne bestyrelsesformand er at sørge for, at der er seriøsitet omkring bestyrelsesarbejdet. Vi er fire ejere i Logimatic, og vi optræder alle sammen i bestyrelsen og har kendt hinanden i 30 år, så det forfalder hurtigt til anekdoter og løs snak, når man har kendt hinanden så længe, selvom jeg nu synes, vi er professionelle nok,” forklarer Lars Riisberg og uddyber:

”Hvis man tropper op til et møde med nogen, man har holdt møde med 100 gange, så kan man nok tage det lidt på rutinen. Men hvis der sidder nogle eksterne deltagere, så strammer man sig lige de der 20% mere an og sørger for, at man er forberedt ordentligt, og at der er nogle beslutninger, der skal tages. Man bliver nødt til at gøre sig nogle tanker og forklare tingene; hvorfor det ene, og hvorfor det andet.”

Udover den højnede seriøsitet mener Lars Riisberg også, at en væsentlig grund til at få en ekstern bestyrelsesformand er, at der bliver bragt nogle nye vinkler i spil. Vinkler som man som ejerleder eller direktør – godt fedtet ind i virksomheden og dagligdagen – måske ikke kan se. Og det er dét man skal forvente; man skal ikke forvente en revolution eller et mirakel blot fordi der kommer en ekstern.

”Nu har vi jo prøvet at have eksterne medlemmer i mange år, og faren er, at man nogle gange har nogle forventninger om, at når der kommer et eksternt bestyrelsesmedlem, så skal vedkommende forklare os, hvordan det hele skal foregå mest optimalt. Og der må man konstatere, at sådan er verden nok desværre ikke skruet sammen. Bestyrelsesmedlemmer, der kommer ind, har jo naturligt ikke den samme dybdegående viden om virksomheden som os andre. Derfor ser jeg det snarere som en god mulighed for at få en, der kan se tingene udefra; en som ikke er fedtet ind i tingene og dermed kan være mere neutral i sine anbefalinger. Vores bestyrelsesformand har en anden ballast, som gør, at han har nogle vinkler og erfaringer fra andre virksomheder, som han kan byde ind med,” understreger Lars Riisberg.

Kategorier
ASNET Case

Hagens Fjedre | Sammensætningen af kompetencer giver bestyrelsen værdi – Case med Hagens Fjedre

”Kompetenceprolen er vigtig hver gang du søger et nyt bestyrelsesmedlem – uanset om det er første eller tiende gang!”

Sådan lyder det fra Henrik Hagens, ejer og CEO i virksomheden Hagens Fjedre, der i efteråret rekrutterede et nyt bestyrelsesmedlem med hjælp fra ASNET Board. Hagens Fjedre har haft en bestyrelse med eksterne medlemmer i mange år, men vigtigheden af en konkret kompetenceprol er ikke blevet mindre med årene.

Udskiftning i bestyrelsen

I efteråret 2019 valgte den daværende bestyrelsesformand i Hagens Fjedre at trække sig tilbage for at gå på pension. Og det betød, at der skulle ndes nye kræfter til bestyrelsen.

”Da formanden trak sig tilbage, valgte vi at udpege et af de andre nuværende medlemmer til at tage over. Vi har haft en bestyrelse i mange år, og vores nye formand har været med på rejsen langt hen ad vejen, og derfor gav det god mening. Men samtidig gav det anledning til at overveje, hvad der så var behov for,” fortæller Henrik.

Hagens Fjedre blev grundlagt i 1945 af Henriks farfar. I dag har virksomheden 190 medarbejdere og er til stede i både Danmark, Sverige og Kina, hvor den producerer metalfjedre til mellemstore og store virksomheder inden for forskellige industrier på globalt plan. Denne udvikling gør, at behovet for specikke kompetencer i bestyrelsen, løbende ændrer sig.

Henrik Hagens, ejer & CEO i Hagens Fjedre

En bestyrelse er ikke en ny ting for Hagens Fjedre, men da det nye medlem skulle findes, blev det som noget nyt i samarbejde med ASNET Board. Tidligere har man rekrutteret medlemmerne til bestyrelsen gennem personlige netværk, men selvom rekrutteringsvejen har været anderledes denne gang, har forarbejdet det ikke. Her mener Henrik nemlig, at man altid bør starte med kompetenceprolen.

”Vi har haft god tid til at forberede os på denne udskiftning i bestyrelsen, og den tid har vi brugt på at nde frem til den helt rette prol – og her er forarbejdet vigtigt. Det handler om at nde ud af, hvilke konkrete kompetencer, der er brug for at få ind i bestyrelsen og virksomheden på det pågældende tidspunkt,” siger Henrik.

Allerede inden han tog fat i ASNET Board, havde Henrik og direktionen gjort sig klart, hvilken kompetenceprol, de søgte.

Kompetenceprofilen kortlægger ud fra virksomhedens nuværende situation og behov, hvilke kompetencer bestyrelsesmedlemmet skal have. Denne bør f.eks. indeholde følgende:

  • Bestyrelseserfaring
  • Strategisk erfaring
  • Personlige egenskaber
  • Funktionskompetence
  • Brancheerfaring
  • Ledererfaring eller implementeringserfaring

”Når der er tale om ledere fra gode virksomheder, besidder alle medlemmerne i vores bestyrelse noget ledelseserfaring på højt niveau. Men derudover har de også hver især nogle særlige kompetencer at byde ind med. Derfor skulle vi vurdere, hvilke kompetencer, der manglede i den nuværende sammensætning, som et nyt bestyrelsesmedlem kunne bidrage med,” forklarer Henrik.

”Vi holdt et møde med Jan, præsenterede vores behov, og så tog han styring på hele processen. Vi k nogle gode kandidater at vælge imellem, og selvom vi kun skulle vælge en, syntes jeg, der var højt niveau hele vejen rundt. Det er en strømlinet proces, der kører på skinner, men samtidig er der plads til at komme med inputs, så forløbet passer til det, du ønsker.”

Ved generalforsamlingen i december 2019 blev den nye formand og det nye menige medlem valgt ind i Hagens Fjedres bestyrelse efter en god rekrutteringsproces.

Har du også brug for hjælp til at nde det helt rette medlem til din bestyrelse, er du velkommen til at kontakte os. Vi hjælper også gerne med kompetenceprolen.

Kategorier
ASNET Case

DYFA | En professionel bestyrelse skal hjælpe DYFA ud i verden

Når virksomheden sigter mod en ny destination, der hedder ”at erobre den store verden”, er det vigtigt at have den nødvendige ballast med på rejsen.

Det ved Finn Damgaard Hansen, der er Direktør i DYFA. Han og DYFA har nemlig netop påbegyndt denne rejse, da virksomheden efter 7 års eksistens nu er klar til at indtage nye markeder. Derfor er virksomheden gået fra at være et anpartsselskab uden bestyrelse til i dag at være et aktieselskab med en professionel bestyrelse.

Et af medlemmerne af den bestyrelse er den nyligt ansatte bestyrelsesformand, Trine Brinch Sørensen. Efter en rekrutteringsproces i samarbejde med ASNET Board landede valget på Trine, der nu skal hjælpe DYFA godt på vej ud i den store verden.

Finn Damgaard Hansen, Direktør i DYFA

Første stop på den nye rejse: Fra anparts- til aktieselskab

DYFA startede i 2012 med at lave New Yorker-vægge – dem du blandt andet kender fra retailbutikker som Jack & Jones og Joe & the juice. Sidenhen har de udviklet et helt system, hvor designet går på tværs af alle elementer. Et system, virksomheden har fået patent på.

”Vi har gennem de sidste syv år fået rigtig godt styr på vores grundkoncept. Hidtil har vi ikke selv gjort noget aktivt for at sælge vores systemer – den primære salgskanal, har været mund til mund. Men nu er vi nået så langt, at vi kan træde på den store pedal. Vi har styr på vores koncept, og vil gerne ud i den store verden. Det vil vi gøre ved at udbyde konceptet til lokale samarbejdspartnere i de respektive lande, som skal producere vores ting ud fra en licens,” fortæller Finn Damgaard Hansen.

Men før DYFA kan træde på den store pedal og få fart under vingerne, har virksomheden det sidste års tid gennemgået nogle nødvendige forberedelser.

”Før var vi et anpartsselskab og havde ingen bestyrelse, men i forbindelse med sidste årsregnskab valgte vi – fordi vores regnskaber nu skal kunne læses ude i verdenen – at hyre en international revisor. Og i samme omgang lavede vi virksomheden til et aktieselskab og sammensatte en bestyrelse med to eksterne medlemmer,” forklarer Finn.

Fra ingen bestyrelse til en professionel bestyrelse

De to nye bestyrelsesmedlemmer blev hurtigt suppleret med et tredje, da DYFA allerede på første bestyrelsesmøde erfarede, at der også var brug for en bestyrelsesformand.

”De første to medlemmer er ansat blandt vores eget netværk, og det kan være rigtig nt. Men vi har erfaret, at vi også har brug for en ekstern bestyrelsesformand til at tage os lidt i hånden. En vi ikke kender i forvejen, og som ikke kender os eller virksomheden,” fortæller Finn.

DYFA er medlem af Dansk Byggeri, der i sommeren 2019 indgik et samarbejde med ASNET Board, som giver medlemsvirksomhederne mulighed for at benytte ASNET Boards rekrutteringsforløb, når der skal ansættes eksterne bestyrelsesmedlemmer. Og da det gik op for DYFA, at der var brug for nye, objektive kræfter i virksomheden, var det en oplagt mulighed.

”Dagligdagen kan hurtigt tage over i en virksomhed som vores. Så da vi så muligheden for at få hjælp fra nogen, der kunne styre processen med hård hånd, var vi ikke i tvivl om, at det var godt givet ud. Og vi er bestemt heller ikke blevet skuffede,” siger Finn.

Mange virksomheder oplever, at der kommer mere end ”bare” et nyt bestyrelsesmedlem ud af det, når de gennemgår en professionel rekrutteringsproces. Forløbet tvinger dig nemlig til at se indad og kigge nærmere på din virksomhed –mere end du har tid til i en travl hverdag.

Læs mere om samarbejdet med Dansk Byggeri her.

The dark horse

Da DYFA indledte samarbejdet med ASNET Board, blev der som det første opstillet en kompetenceprol på den ønskede bestyrelsesformand. Kompetenceprolen kortlægger, hvilke faglige, strategiske og personlige kompetencer der er brug for at få ind i bestyrelsen og virksomheden. Og DYFA blev hurtigt skarpe på prolen. Men de blev også hurtigt klogere.

”I samarbejde med Jan fra ASNET Board lavede vi en prol for, hvad vi godt kunne tænke os af bestyrelseskompetencer. Men det viste sig faktisk, at det var slet ikke den prol, vi endte med at få. Vi var meget specikke og beskrev måske en vare, som ikke ndes. I stedet var der mange gode alternative bud. Den formand vi valgte, var lidt en dark horse, som ikke umiddelbart var den prol, vi troede, vi søgte. Men under samtalerne var der noget, der klikkede helt rigtigt, og det gik op for os, at kemien betyder mere, end vi troede. Så vi er meget glade for, at vi valgte at gå den vej,” beskriver Finn.

Den nye bestyrelsesformand, Trine Brinch Sørensen, der er direktør i Lasse Larsen Huse, ser også frem til det fremtidige samarbejde:

”Jeg glæder mig til at være med på den rejse, som DYFA har begivet sig ud på. DYFA er i mine øjne en yderst spændende virksomhed med otte kvalitetsprodukter og et stort potentiale. Virksomhedens ønske var at etablere en professionel bestyrelse, der kan hjælpe på deres vækstrejse, og her forventer jeg at kunne bidrage med relevante kompetencer og konstruktiv sparring både i bestyrelsen og direktionen.”

Trine Brinch Sørensen, Bestyrelsesformand i DYFA

Hvad skal bestyrelsen kunne?

Det kan være en stor beslutning at lukke ”fremmede” ind i sin virksomhed. Når du ansætter en ekstern bestyrelse, er det derfor en god ide at have gjort dig nogle tanker om, hvad den skal kunne bidrage med. Hvis du ved, hvad du forventer af din bestyrelse (og omvendt), og hvilken gavn du kan få ud af den, er fundamentet for et godt og værdiskabende samarbejdende meget stærkere.

For Finn Damgaard Hansen var det et naturligt tidspunkt at etablere bestyrelsen på. DYFA begiver sig ud på en helt ny rejse, og der kan være brug for guiden undervejs. Men han er dog klar over, at bestyrelsen også kommer til at få en anden og måske vigtigere funktion:

”Vi ser rigtig mange strategiske muligheder for DYFA, men vi har brug for assistance til at se, hvor vi nder de lavest hængende frugter. Samtidig er det måske vigtigste for os, at vi får en funktion, der fra start af har den fornødne respekt fra os til, at vi får lavet de ting, der nu engang er aftalt. Vi har brug for at blive tvunget til at træde et skridt tilbage og kigge på vores virksomhed udefra. For man kan hurtigt blive fartblind, når man har tingene tæt inde på kroppen hver dag.”

En anbefaling til andre, der skal ansætte en bestyrelse

Efter at have prøvet det på egen krop, er Finn ikke i tvivl om, at en professionel rekrutteringsproces som den, DYFA har været igennem er godt givet ud.

”Det har været en fantastisk rejse for os. Det at have tilknyttet en konsulent, som håndterer og styrer hele processen på en professionel og struktureret måde har været fantastisk. Det er det, der skal til, hvis man vil skabe et forum, hvor der bliver kigget på virksomheden udefra,” understreger Finn.
Første destination er nået, men rejsen slutter ikke der for DYFA, der nu for alvor kan træde på pedalen og sætte kurs mod nye markeder.

Har du også brug for en rejsemakker?

Står din virksomhed også overfor nye eventyr, der kræver en ny rejsemakker, som kan guide undervejs? Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit valg af bestyrelsesmedlemmer her.