Kategorier
Case

Skysolution ApS

“I en travl hverdag er det dejligt at vide at Jette har styr på mit bogholderi, og har jeg ikke helt selv styr på bilag med mere, kommer hun løbende tilbage til mig. Jeg er aldrig i tvivl om hvordan det går “økonomisk” med mit firma”

Ole Kroer, direktør, Skysolution ApS

Kategorier
Case

Rie Ollendorff Architects ApS | Assistance til nystartet virksomhed

olledorff

“Reference udtalelse: Jan Holm, Økonomi & Rekruttering ApS

Som nystartet virksomhed, hvor der er mange praktiske spørgsmål der skal afklares, har jeg fået en uvurderlig sparring og rådgivning ved Jan Holm fra Økonomi & Rekruttering. Jan har på pædagogisk, medmenneskelig og tålmodig vis, hjulpet med at overskue og rådgive om de mange beslutningsprocesser der skulle træffes før og efter opstart af virksomheden, lige fra valg af selskabsform, bogførings- og lønsystem, forsikringsdækninger, pension mm.
Jan har derudover rådgivet om virksomhedsstrategi, markedsføring og kundehåndtering og tager sig fremadrettet af bogføringssystem og årsregnskab.

Jan har et stort overblik, er yderst professionel, og ikke mindst en empatisk person, der sætter sig ind i problemstillinger og giver sig tid til at svare på de mange spørgsmål der dukker op når man starter egen virksomhed.
Jeg kan stærkt anbefale Jan som rådgiver og samarbejdspartner.”

Venlig hilsen
Rie Ollendor
Rie Ollendor Architects ApS

Kategorier
Case

Hanegal | “Meget kompetent, ansvarlig og troværdig”

hanegal_logo

Medejer af Hanegal, Fie Graugaard

Hanegal havde i sommeren 2014 akut brug for en ny økonomiansvarlig da vores regnskabschef igennem mange år meget pludseligt valgte at gå på pension. Vi havde i anden sammenhæng lært Jan Holm at kende og tog kontakt. I løbet af få dage havde Jan fundet kompetent vikarløsning i overgangsperioden indtil vi havde fundet frem til den rette nye medarbejder.
Jan sendte desuden hurtigt et udkast til jobopslag til søgning efter en ny økonomiansvarlig medarbejder. Ved udvælgelsen af kandidater var Jan en stor hjælp ligesom han også deltog i jobsamtalerne. Den nye medarbejder blev ansat og har kompetencer, som rækker ud over det vi kunne forvente. Vi er særdeles tilfredse med dette.

Alt i alt har Jan hjulpet Hanegal med dette akutte problem på en måde så bogholderiet kunne fungere løbende. Vi blev aflastet enormt i forhold til selv at skulle finde den rette vikar samt den rette medarbejder.
Vi oplever Jan som meget kompetent, ansvarlig og troværdig. Han er hurtig i både opfattelse og handling. Og så er Jan meget omgængelig og rar at være i stue med !.

Kategorier
Case

Multimontage A/S | Fleksibel, kompetent og lønsom

Direktør Per Jensen, Multimontage A/S:

”Jeg bruger Jan Holm som freelance økonomidirektør og konstruktiv sparringspartner. Som ejer leder gennem snart 25 år kan jeg se, hvor godt det er, at der kommer én, der både kan se forretningen fra helikopterniveau og give den et økonomisk detaileftersyn – og tilmed en der har stor erfaring med byggebranchen og som også kan projektledelse. Det giver lønsomme og anderledes løsningsforslag.
Naturligvis kræver det meget tillid med en freelancer, men fra første samtale var jeg ikke i tvivl om, at Jan var manden. Han er yderst arbejdsom og ekstrem hurtig til at sætte sig ind tingene. Desuden kan jeg kontakte ham 24-7, og den fleksibilitet betyder meget og er befordrende for, at mit arbejde glider bedre. Med min professionelle bestyrelsesformand og freelance økonomidirektøren har jeg vitale rådgivere på hver side og en rigtig erfaren platform at skyde fra, hvor jeg stiller krav og lærer nyt.

Fordelen er jo, at jeg tilkøber økonomidirektøren, når JEG har brug for det. Det betyder, at Jan arbejder meget for os i nogle perioder. Fysisk behøver han ikke altid møde her, fordi han kan hente data. Min erfaring er nu, at vi har ordnet rigtig meget via telefon og mail. Jan er ikke ude af huset, fordi han ikke er her. Det er en utrolig fleksibel løsning. Og så er han et ualmindeligt rart og omgængeligt menneske!”

Erik Holst Bestyrelsesformand for Multimontage A/S

”Jan Holm har som kompetent økonomichef på deltid sikret økonomistyring, løbende økonomirapportering og relevante økonomiske nøgletal, som giver bestyrelsen et nødvendigt overblik. Med sin store erfaring fra virksomheder i byggebranchen har hans indsats haft afgørende betydning i Multimontage A/S. Han nyder stor tillid og skaber resultater. Derfor vil jeg til enhver tid varmt anbefale ham.”

Om Multimontage A/S

Virksomheden er startet af Per Jensen i 1991. Multimontage A/S har ca. 50 medarbejdere – de fleste er elementmontører, der besidder mange års erfaring i og viden om betonelementmontage. I dag er Multimontage A/S én af de førende virksomheder indenfor betonelementmontage. Virksomheden tilstræber til stadighed at følge udviklingen såvel byggeteknisk som i relation til arbejdsmiljø, sikkerheds- og kvalitetssikring.

Kategorier
Case

Bertoni of Denmark | Organisatorisk turnaround i herretøjsvirksomhed

bertoni_logo

“Som adm. direktør for Bertoni of Denmark i perioden 2009 – 2014 har jeg i perioden 2012 – 2014 haft Jan Holm fra ØKONOMI & REKRUTTERING Aps ansat på interim basis som CFO. I den periode gennemgik virksomheden en betydelig turn around med afledte betydelige organisations – og selskabsændringer. It systemer blev omlagt og koncern- regnskabsprincipper gennemført.
Jan Holm var i perioden key-role player og levede fuldt op til de stillede krav. Opgaverne blev løst med flid og kompetence over gennemsnittet. De svære opgaver blev gjort nemmere gennem klar og enkel kommunikation. Samarbejdstonen var uformel og samarbejdsformen upåklagelig.

Jan har med sin indsats gjort stor forskel for virksomheden. Afgørende forskel.”

Venlig hilsen
Preben Merrild Angelo
Bertoni of Denmark

CEO

Kategorier
Case

ASNET Board | Assistance til professionelt bestyrelsesnetværk

Økonomi & Rekruttering har siden februar 2012 bistået ASNET Board med uvildig assistance i forbindelse med håndteringen af netværkets besættelse af bestyrelsesposter. ASNET Board er et professionelt bestyrelsesnetværk af ca. 200 erfarne erhvervsledere og bestyrelsesmedlemmer.
Kontakt gerne ASNET Board CEO Henrik Nielsen (tlf. 40 85 89 33) for referenceoplysninger.

Flere netværk herhjemme bistår virksomheder med etablering af eksterne bestyrelser – eller med rekruttering af bestyrelsesmedlemmer – samt samler erhvervsledere, der arbejder professionelt med bestyrelsesarbejde.

Men der er få som ASNET Board – et forum for ca. 200 topledere fra erhvervslivet. De har status af partnere og udmærker sig alle ved høje faglige og personlige kompetencer. Optagelsen som partner er sket efter en grundig proces hvor optagelsesprocenten ikke er over 50 pct. af det totale antal ansøgere.
Partnerkredsen er repræsentativ med hensyn til lederstillinger, brancheviden, international erfaring, aldersfordeling og geogrask fordeling – såvel i Danmark som i udlandet. Disse partnere indgår i over 500 bestyrelser og advisory boards. Ikke sjældent træder en partner ind på en formandspost.

Jan Holm er stifter af ØKONOMI & REKRUTTERING Aps – og rykker samtidig i marken for ASNET Board. Han har siden februar 2012 arbejdet for ASNET Board som rekrutteringschef.
”Det har været med gensidigt udbytte,” fortæller han. ”Ikke alene har jeg udfyldt en arbejdsfunktion, jeg har i høj grad også fået en masse med hjem i form af ny faglig viden og en udvidelse af mit professionelle netværk. Så jeg kan ikke forestille mig en bedre og mere udviklende opgave end den opgave jeg varetager for ASNET Board.”

Kontaktperson

Jan Holm fungerer som ASNET Boards kontaktperson, når en virksomhed henvender sig for at få etableret en bestyrelse eller besat en bestyrelsespost. En del af arbejdet består i at udarbejde en virksomheds- og kompetenceprofil til brug for opslag af bestyrelsesposter i netværket. Formålet er bedst muligt at sikre afstemning af krav til kvalikationer – såvel personligt som fagligt og med hensyn til den personlige ”kemi” – mellem ansøgerne og den virksomhed, som søger et nyt bestyrelsesmedlem.
Når virksomheden har godkendt materialet, udsendes den udarbejdede virksomheds- og kompetenceprofil til partnerne i ASNET Board. Herefter søger partnerne bestyrelsesposterne med ansøgning og CV, i store træk som når man søger en stilling. Herefter fremsendes en samlet oversigt til kunden over de modtagne ansøgninger og Jan Holm støtter meget ofte kunden med gennemførelse af samtaleforløb og endeligt valg af bestyrelsesmedlem.

Kategorier
Case

Aarhus Letbane I/S | Økonomi & Rekruttering med ved opbygningen af Aarhus Letbane I/S

Aarhus Letbane I/S stod ved årsskiftet 2012-13 i en opbygningsfase, med behov for hurtig og kompetent økonomisk rådgivning indenfor en bredt spektrum af områder.
”Konsulent Willy Pedersen fra ØKONOMI & REKRUTTERING var hurtig til at sætte sig ind i opgaven, og hans høje kompetenceniveau muliggjorde god sparring med mig, samtidig med at der blev taget fra på praktisk økonomisk rugbrødsarbejde. En helt igennem god oplevelse,” fortæller adm. direktør Claus Rehfeld Moshøj, som var tiltrådt 1. november 2012.
Det afsluttende møde med ØKONOMI & REKRUTTERING blev holdt 22. januar. Næste morgen begyndte Willy Pedersen som økonomisk konsulent for letbanen. Samarbejdet er forløbet så godt, at engagementet, som var aftalt til seks uger, kom til at vare godt tre måneder, så Willy Pedersen også kunne agere sammen med letbanens økonomichef, som tiltrådte 1. marts.


En spritny organisation
”Jeg trådte ikke bare ind i en spritny organisation, men også en organisation uden egen økonomiafdeling,” fortæller Willy Pedersen.
Forlods var der dog indgået et samarbejde med Midttrafiks økonomiafdeling, så Willy Pedersen skulle straks have etableret et samarbejde med Midttrafik samt sætte sig ind i økonomisystemet Prisme. ”Dernæst var det opgaven at tilegne sig indholdet af Loven for Aarhus Letbane, de økonomiske grundlag i form at projektkalkulationer samt stade på projekteringen,” fortæller Willy Pedersen videre.


Bred vifte af opgaver
Foruden sparring med adm. direktør Claus Rehfeld Moshøj og ad hoc opgaver for den nytiltrådte økonomichef efter 1. marts har Willy Pedersen udført opgaver som

 • Bistand ved afslutning af årsrapport for 2012
 • Udarbejdelse af månedsregnskaber og fremlæggelse på bestyrelsesmøder
 • Etableret grundlag for revideret prognose
 • Håndtering af fakturaer, herunder godkendelsesprocedurer
 • Input til ny regnskabsinstruks
 • Bidrag med økonomi-input til bestyrelsesmøder
 • Introducere ny økonomichef til opgaverne
 • Deltagelse i etablering af planlægningsarbejdet
 • Deltagelse i processen omkring corporate governance
 • Forsikringsforhold
 • Adm. direktør Claus Rehfeld Moshøj – lutter ros til samarbejdet (Foto: Aarhus Letbane I/S)