Kategorier
ASNET Case

Nyt bestyrelsesmedlem skal rykke Kjelkvist A/S til næste niveau

Ejerledere i danske virksomheder skal gøre op med frygten for at inkludere eksterne bestyrelsesmedlemmer, hvis de vil rykke deres forretning til næste niveau. Det er holdningen i den sønderjyske entreprenørvirksomhed, Kjelkvist A/S, der for nyligt har ansat et nyt eksternt bestyrelsesmedlem med hjælp fra bestyrelsesnetværket, Asnet.

Behov for objektivitet og faglighed i bestyrelsen

Kjelkvist A/S er en rådgivende entreprenørvirksomhed, der ligger i Tønder. De seneste 12 år har virksomheden haft en bestyrelse med eksterne medlemmer, men for nyligt har ejerkredsen valgt at ansætte et nyt udefrakommende medlem, der skal hjælpe dem med at sætte og følge retningen for virksomhedens udvikling.

”Hidtil har vores bestyrelse bestået af folk, vi selv har prikket på skulderen eller i forvejen har kendt på den ene eller anden måde. De har altid været eksterne, og har løbende været med til at ytte virksomheden. Denne gang var vi nået til et punkt, hvor ønsket om at få nogle udefra stående, objektive kræfter ind i bestyrelsen, som ikke kendte til os i forvejen, voksede,” fortæller Jens Maybom, der er direktør i Kjelkvist A/S, om motivationen for at rekruttere et nyt bestyrelsesmedlem.

Ifølge Jens har der aldrig hersket tvivl om, at Kjelkvist skulle have en ekstern bestyrelse, og i dag er der heller ikke tvivl om, at bestyrelsesmedlemmerne skal kunne bidrage med både faglighed og objektivitet.

”Som vores nye bestyrelsesmedlem har vi valgt en person, som intet kender til vores forretning eller lokalmiljøet hernede i Tønder. Hun kigger udelukkende på tal og udvikling og er ikke præget af følelser for nærmiljøet. Det betyder, at hun gerne må stille de dumme spørgsmål, og få os til at stille spørgsmål ved det vi plejer. Samtidig kommer hun med nogle kompetencer, en faglighed og en ballast, der utvivlsomt kan være til gavn for vores virksomhed,” lyder det fra Jens Maybom.

Flere bør gå i samme retning

Hos bestyrelsesnetværket, Asnet, siger erfaringerne, at mange ejerledere enten ikke kender til mulighederne ved en ekstern bestyrelse eller ikke kommer i gang af frygt for, hvilken rolle bestyrelsesmedlemmerne vil få i virksomheden.

”Vi oplever, at mange ejerledere er bekymrede for, om en bestyrelse vil tage for meget kontrol i virksomheden. Og virksomheden er og bliver ejerlederens stolthed, og det skal ingen tage fra ham/hende. Men i virkeligheden kommer bestyrelsen jo kun for at hjælpe både ejerlederen og virksomheden,” påpeger Henrik Nielsen, direktør i Asnet. Dette er et synspunkt, som også Jens Maybom deler:

”Man må ikke være bange for bestyrelsen. De ansøgere vi har haft i Kjelkvist, har selv erfaring fra det at drive virksomhed – enten som ejerledere eller direktører – så de ved godt, hvad det drejer sig om. Der er ikke nogen, der kommer med skjulte dagsordener; dem der aktivt søger bestyrelsesposter, har en reel vilje og motivation for det stykke arbejde, de går ind til. Det, at nogen aktivt opsøger og synes, din virksomhed er interessant, er et tegn på, at den enkelte mener sig i stand til at gøre en forskel. Vores erfaring er, at vores nye bestyrelsesmedlem kommer ind med en anden tilgang end vores tidligere bestyrelsesmedlemmer – hun har et højt fagligt niveau og en bestyrelsesuddannelse i ryggen. Derfor forventer vi også at få stor gavn af hende, og jeg kan kun anbefale andre at gå i samme retning.” lyder det fra Jens Maybom.

Brug en professionel rekrutteringsservice

I rekrutteringen af deres nye bestyrelsesmedlem, Trine Brinch Sørensen, valgte Kjelkvist A/S at samarbejde med Asnet, der tilbyder et professionelt forløb til bestyrelsesrekruttering.

”Det er første gang vi rekrutterer gennem en professionel service, og den løsning går vi ikke væk fra igen. Det har fungeret rigtig godt for os, og prisen passede til opgaven,” fortæller Jens Maybom.

Hos Asnet starter forløbet med en grundig afdækning af virksomhedens situation og behov, og på den baggrund udarbejdes en kompetenceprol og et stillingsopslag, som Asnet så deler blandt netværkets mere end 200 erfarne bestyrelseskandidater.

”Vi k besøg af Jan Holm, der er Rekrutteringschef i Asnet, og som ved siden af driver egen virksomhed. Vi fortalte ham om vores strategi, hvilke udfordringer den indebar og han stillede os en masse rigtig gode, uddybende spørgsmål. Man kan mærke, at han ved, hvordan det er at drive virksomhed. På baggrund af vores snak lavede han et gennemarbejdet stillingsopslag, som vii k en del gode ansøgninger på. Kandidatfeltet var stærkt, og vi endte med at gå med Trine Brinch Sørensen,” siger Jens Maybom.

Fordelene ved at bruge en professionel rekrutteringsproces er, at man kommer hele vejen rundt om sin virksomheds behov, og man får adgang til en pulje af stærke kandidater, som man ikke nder i sit eget netværk.

”Min oplevelse er, at engagementsniveauet er højere fra et medlem, der aktivt har søgt stillingen i vores bestyrelse, fremfor en bekendt, du har prikket på skulderen,” påpeger Jens.

Kemien skal være til stede

Udover elementer som kompetencer, branchekendskab, erfaring o.l. er der typisk et andet, og meget vigtigt, parameter, der fylder i udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer. Er kemien ikke til stede, kommer samarbejdet med stor sandsynlighed ikke til at fungere optimalt.

”I sidste ende valgte vi i høj grad ud fra vores mavefornemmelse. For dem, der havde ramt rigtigt i ansøgningen og kom til samtale, her blev kemien det afgørende. I hele udvælgelsen var Jan en rigtig god sparringspartner – han kom med de der ekstra input, vi ikke selv k set. Men når alt kom til alt, måtte vi vælge den kandidat, der føltes mest rigtig i maven,” forklarer Jens Maybom.

Sådan kommer du i gang

Kjelkvist brugte Asnet til at få konkretiseret og kortlagt behovet på baggrund af strategier samt deres behov for kompetencer i bestyrelsen. Har du også brug for sparring omkring din virksomhed og bestyrelses fremtid, kan du læse mere om rekrutteringsforløbet og kontakte Asnet her.

Uanset om du gør brug af en rekrutteringsservice eller ej, opfordrer Asnet til, at du bare kommer i gang. Find ud af, hvordan en bestyrelse kan hjælpe dig og din virksomhed og på hvilke præmisser, og kom i gang nu, så du kan rykke din virksomhed til næste niveau.

Kategorier
ASNET Case

Skorstensgaard: Bestyrelsen guider os den rigtige vej uden at tage rattet

For seks år siden besluttede de to brødre, Anders og Martin Skorstensgaard, der er stiftere af den danske autoværkstedskæde, Skorstensgaard, at etablerede en ekstern bestyrelse. Siden da har bestyrelsen fungeret som en sparringspartner, der har hjulpet brødrene og virksomheden med at vækste og holde den strategiske retning.

’En Anders og Martin beslutning’

Da Skorstensgaard tilbage i 2014 etablerede bestyrelsen, var det med et ønske om at fortsætte virksomhedens vækst på den rigtige måde. For Anders og Martin bundede det i et behov for nogen at snakke med, som kunne sikre, at alting ikke blev en ’Anders og Martin beslutning’.
”Da tingene begyndte at gå rigtig godt, og vi havde et ønske om yderligere vækst, indså vi, at vi havde behov for at tænke os ekstra om. De der lidt hurtige beslutninger – vi kalder dem for ’en Anders og Martin beslutning’ – var der ikke plads til på samme måde. Beslutningerne burde vendes og drejes på et højere niveau, og derfor gav det god mening for os at etablere en bestyrelse,” fortæller Anders Skorstensgaard, CEO og medejer af Skorstensgaard.
De to brødre var ikke i tvivl om, at en bestyrelse var vejen frem. Samtidig havde de dog ét afgørende krav til vores første bestyrelsesformanden tilbage i 2014:
”Vi var begge enige om, at vi skulle nde en formand, der selv havde prøvet at drive virksomhed. En der vidste, hvad det vil sige at være ejerleder, og en der havde arbejdet hands on med nogle af de samme ting som os,” siger Anders.

Bestyrelsen bestemmer ikke

Da Anders og Martin valgte at lukke en bestyrelse ind, var det et naturligt skridt for virksomheden. Alligevel stod de i starten med en frygt for at miste kontrol.

”Vi var ikke interesseret i, at der skulle komme nogen og bestemme over os. Det var egentlig vores største frygt. At bestyrelsen ville tage for meget kontrol,” lyder det fra Anders.

Og denne frygt er ikke uvant. I bestyrelsesnetværket, Asnet, møder man ofte denne form for barriere blandt de danske SMV’er.

”Virksomheden er ejerlederens eller iværksætterens hjertebarn. Så det er klart, at dét at lukke ”fremmede” ind i ens livsværk er en skræmmende beslutning. Vi møder jævnligt ejerledere, der ikke er klar til at inkludere en bestyrelse af frygt for at afgive kontrol. Men der er det vigtigt for os at pointere, at bestyrelsen ikke er et kontrolorgan; det er snarere en sparringspartner, der kan være til rådighed for strategiske beslutninger om virksomheden og ejerlederens rolle,” fortæller Henrik Nielsen, der er direktør i Asnet.

For Anders og Martin blev frygten da også hurtigt manet til jorden.

”Selvom det var et stort skridt, vidste vi godt, at vi stadig ville have det sidste ord – det er jo stadig Martin og mig, der har 100% af aktierne i virksomheden. Så vores ønske om at få nogen ind, vi kunne sparre med, nogen der kunne give os gode råd og nye vinkler, overskyggede klart frygten for at miste kontrol. Vi havde måske et billede af, at den her bestyrelse ville brage ind og bestemme det hele, men det er så langt fra virkeligheden. Bestyrelsen fungerer egentlig som en god rådgiver, som sikrer, at vi holder kursen og vores strategi ” påpeger Anders.

’Retningen mod Skagen’

Det er med et smil på læben og en god portion selvindsigt, at Anders understreger, at bestyrelsen ikke bestemmer. For selvom de to brødre ikke ønsker at afgive al kontrol til bestyrelsen, ved de samtidig godt, at de er nødt til at afgive noget.

”Det er klart, at bestyrelsen også er til for at holde os i ørerne. Den skal sikre, at vi holder fokus på strategien, har styr på økonomien osv.,” fortæller Anders og inkluderer os i endnu et internt begreb:

”Vi plejer at sige, at vi skal holde retningen mod Skagen. Og her har bestyrelsen altså en vigtig – og til tider sikkert også vanskelig – opgave. Den skal sikre, at Martin og jeg ikke agrer rundt og tager et sving mod Grenå eller Viborg, men at vi bliver på motorvejen og holder retningen mod Skagen. Sådan to iværksættere som min bror og jeg har tendens til at ville en hel masse ting, men der er bestyrelsen altså god til at tage styring og sikre, at vi holder fokus,” siger Anders.

Den situation, Anders beskriver, kan Henrik Nielsen fra Asnet også nikke genkendende til.

”Hvad der er kendetegnende for mange ejerledere, er at de har mange gode ideer og ved utroligt meget om deres virksomheds produkt og forretningsområde. Til gengæld kan de have svært ved at holde det strategiske fokus og skabe overblik over muligheder for fremtiden. Det kan skyldes manglende tid, fordi der går drift i den, men det kan også skyldes, at de mangler nogle indspark fra en mere objektiv part. Og her er en bestyrelse eller et advisory board oplagt,” fortæller Henrik.

Naturlig udskiftning i bestyrelsen

Det er nu over seks år siden, at Skorstensgaard etablerede deres første bestyrelse, og der er sket meget siden da.page4image50309248

https://asnet.dk/bestyrelsen-guider-os-den-rigtige-vej-uden-at-tage-rattet/ 4/7

6.11.2020 Derfor har Skorstensgaard en bestyrelse | Asnet

”Da vi rekrutterede vores første bestyrelsesformand, var det vigtigt for os, at vedkommende havde erfaring fra at drive egen virksomhed. Dengang var der mange følelser på spil for Martin og mig. I dag er det nogle lidt andre ting, der er vigtige. Vi er blevet så stor en virksomhed, at vores bestyrelse består af nogle tungere proler, der ved, hvordan en stor organisation drives,” siger Anders.

Som en naturlig følge af den vækst og udvikling, Skorstensgaard har været igennem, har der været ere udskiftninger i bestyrelsen. Og det vil der ifølge Anders fortsætte med at være.

”Det er en del af den forventningsafstemning vi laver med vores bestyrelsesmedlemmer, at de kun er hos os for en given periode. Vi har et ønske om at sikre, at vi hele tiden har bestyrelsesmedlemmer, der er på et højere niveau, end virksomheden er. I takt med vores vækst, har vi løbende brug for nye kompetencer – det er den måde, vi rykker os på.”

Den tilgang til bestyrelsesarbejdet, som Skorstensgaard har udviklet, er essentiel, hvis man som virksomhed ønsker at opnå størst mulig værdi og effekt af bestyrelsen. Det mener Jan Holm, der er Rekrutteringschef i Asnet.

”Arbejdet stopper ikke ved den første bestyrelse. Du bør løbende evaluere både bestyrelsen som helhed og de enkelte medlemmer. Ikke for at kontrollere medlemmerne, men for at sikre, at din virksomhed hele tiden har de rette strategiske kompetencer til at skabe udvikling og vækst. Det behov du og virksomheden har, når det første bestyrelsesmedlem bliver ansat, vil sandsynligvis ændre sig over tid. Det er det, Anders og Martin har oplevet, og så er der altså intet, der holder dem tilbage fra at lave udskiftning i bestyrelsen,” fortæller Jan Holm, der har assisteret Skorstensgaard i rekrutteringen af deres nyeste bestyrelsesmedlemmer.

Tre nye bestyrelsesmedlemmer skal fortsætte Skorstensgaards vækstrejse

For Anders og Martin er det vigtigt, at hverken de selv eller bestyrelsen gror fast. Derfor henvendte de sig i foråret 2020 til Asnet, der hjalp den med at rekruttere tre nye bestyrelsesmedlemmer.

”Efter vi kontaktede Asnet, har Jan stort set ordnet det hele, og vi har nærmest ikke skulle røre en nger. Han hjalp os med vores behovsafdækning, bookede møder med kandidaterne, deltog i samtalerne osv. Alt vi stort set skulle gøre, var at møde op, lytte til kandidaterne og træffe en beslutning,” siger Anders.

Beslutningen skulle dog vise sig at være sværere end først forventet. Skorstensgaard søgte nemlig to nye bestyrelsesmedlemmer, men endte med at rekruttere tre.

”Vi var på udkig efter to nye medlemmer, men der var tre proler med så stærke kompetencer, at vi endte med at udvide bestyrelsen. Det var bestemt en positiv udfordring, at Asnet kunne præsentere så mange dygtige kandidater, at vi blev nødt til at vælge tre,” fortæller Anders.

TO GRATIS RÅD FRA ANDERS SKORSTENSGAARD

Er du selv ejerleder eller iværksætter, får du afslutningsvist to gode råd med på vejen fra Anders:

1. Få fat i en bestyrelse i en fart. Start på det niveau, der passer dig og din virksomhed; nd nogle ganske almindelige mennesker, der kan hjælpe din virksomhed og kom i gang hurtigst muligt.

2. Drop frygten for at miste kontrol. Jeg har selv været der og ved af erfaring, at der kommer ikke nogen og bestemmer over dig. Brug i stedet bestyrelsen som sparringspartner og kompas mod din destination.